skip to Main Content
Gratis proefweek

Burning Heart werkt mee Track the Talent

HILVERSUM – Op dinsdag 10 maart heeft de kick off van Track the Talent in Hilversum plaatsgevonden.

24 jongeren van Productief Leren krijgen de kans gedurende 12 weken aan hun toekomst te werken. Productief Leren is de plusvoorziening voor ongediplomeerd voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) in de regio Gooi en Vechtstreek . Jongeren die uitvallen uit het voortgezet onderwijs en uit het middelbaar beroepsonderwijs krijgen een nieuwe kans om een diploma te behalen. Het gaat hierbij om de doelgroep kwetsbare jongeren.

Het complete bericht kun je lezen op dichtbij.nl

Andere blogartikelen